Her kan du se en oversigt over nogle af de shops, der tilbyder dig betaling med faktura. Der findes naturligvis mange flere, men de viste butikker er nøje udvalgte, fordi de både har et stort sortiment og tilbyder god service. Selvom økonomien i et salg naturligvis er ret central, gør det nemlig ikke noget, at man samtidig som kunde får en god oplevelse.

I nogle online butikker er fri fragt og gratis retur en del af dén service. I andre får man et håndskrevet kort med i pakken og lidt til den søde tand – og nogle hjemmesider lægger vareprøver eller endda en lille gave med ordren.


Betal med faktura her

Nogle af de største danske online butikker der tilbyder betaling med faktura, finder du her.

Leder du efter noget specifikt, kan du i stedet se vores sider dedikeret til de forskellige produkter. Dem finder du via menuen i højre side eller i toppen.

Du kan med fordel kigge efter butikker med Klarna logoet. Her kan du betale med faktura.